คลังเก็บหมวดหมู่: Waterstop หนวดยางกันน้ำ

PVC Waterstop

5 094

ASIA PVC WATERSTOP แผ่นยังกันซึม พีวีซี วอเตอร์สต๊อป

ASIA PVC WATERSTOP shall be manufactured with high grade polyvinyl chloride and additional resins , plasticizers and stabilizers and requirements of the criterion of Corps of Engineers Specification CRD C-572-74. No recycle, reclaim, and or reprocess materials are used.

 


652-buried-rubber-waterstopRUBBER WATERSTOP ยางกันซึม

ใช้ป้องกันน้ำซึมสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น เขื่อน ฝาย ประตูปิด-เปิดน้ำ สระว่ายน้ำ คลองส่งน้ำ ชั้นใต้ดิน ดาดฟ้า มีหลายแบบ หลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของงานผลิตตามมาตรฐานกรมชลประทาน

 

 


l_136021198162SWELL STOP ยางบวมน้ำ

Metro Swell is a hydrosweling waterstop which seals as a construction joints ef- fectively. It is in stalled as a rubbery strip in the center of construction joints. When in con- tact with water, the Metro Swell material will swell automatically, thus stopping water from seeping through the concrete joints.

 

SWELL STOP ยางบวมน้ำ ผลิตจากยางผสมกับเบนโทไนท์ และมีสารบางชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ใช้งานเพื่อใช้ติดตั้งเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านรอยต่อคอนกรีต เมื่อ Water swell สัมผัสกับน้ำจะดูดน้ำและมีการ ขยายตัว เพื่ออุดช่องว่างหรือโพรงต่างๆ ภายในคอนกรีตป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่าน


spd_20111018114629_bRUBBER FENDERS ยางกันชน

ยางกันชนของ ASIA มีหลายแบบ หลายขนาด ตามความเหมาะสมของการติดตัง้ของแต่ละโรงงาน จะติดตัง้ เป็นแบบแนวตงั้ หรือแบบแนวนอนก็ได้ ใช้สาำหรับโรงงานที่ต้องการจะใช้รถคอนเทนเนอร์ถอยเข้าไป เพ่ือที่จะสะดวก ในการขนถ่ายสินค้า กันไม่ให้ท้ายรถคอนเทนเนอร์ไปกระแทกโดนตัวโรงงาน จะทาำให้เกิดความเสียหายได้

 

1.5 mm1BEARING PAD ยางรองคอสะพาน

ยางรองคอสะพาน (Bearing Pad) แบบมีไส้เหล็กและไม่มีไส้เหล็ก ตามสเปกและมาตรฐาน กรมทางหลวง กรมโยธา มอก. และมาตรฐาน ASTM

 

 

 

Download แคทตาล็อค PDF

สอบถามเพิ่มเติม Tel.061-549-1569 Mail: sales@asiawaterstop.co.th

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Waterstop หนวดยางกันน้ำ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร