คลังเก็บหมวดหมู่: Waterproofing หมวดงานระบบกันซึม

Waterproofing หมวดงานระบบกันซึม

cafe_2 0

ASIA (M/F) Membrane                                                                                                                                     ASIA (APP) Membrane

2             93

ASIA-Acrylic                                          ASIA- EXTRUDED POLYSTYRENE FOAM

93

logo-ใส

 CEMENT FastBond                                                      ASIA A-FLEX (1:2)

93

logo-ใส

ASIA C-FLEX F1                                                       COAL TAR EPOXY

00

logo-ใส

Crystalline Waterproofing                                                      EPDM

00         93

ASIA PRIMER                                  ASIA PU COAT (Polyurethane Membrane)

0       93

PVC SHEET MEMBRANE                                          ASIA ROOFCOAT

93             000

ASIA SOLYBIT                                           ASIA (SBS) Mambrane Sticker

1                                   Picture3

TREMPROOF 60                                                ASIA B-FLEX F226

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Waterproofing หมวดงานระบบกันซึม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร