GEOTEXTILES

21 22GEOTEXTILES (แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน) มีส่วนช่วยในการออกแบบระบบเก็บกักกากของเสียมีความสมบูรณ์ขึ้น ทั้งส่วนที่เป็นกากของเสียจากแหล่งชุมชน และกากของเสียที่เป็นวัตถุมีพิษ Geoextiles มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การออกแบบการกลบฝังกากของเสียประสบความสำเร็จซึ่งใช้งานจะรวมถึง                                                                                                                                           – ช่วยป้องกัน GEOMEMBRANE (แผ่นกันการรั่วซึม) ที่ปูไว้กัน ความเสียหายเนื่องจากการถูกเจอะทะลุ
– ช่วยเป็นตัวกรองระบบของเสีย ( Ieachate)

สอบถามเพิ่มเติม Tel.061-549-1569 Mail:  asiawaterstop@gmail.com

Download แคทตาล็อค PDF

 

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สินค้า คั่นหน้า ลิงก์ถาวร