BEARING PAD

1.5 mm1 1.5 mm2                 BEARING PAD                                                                                                                                    ยางรองคอสะพาน (Bearing Pad) แบบมีไส้เหล็กและไม่มีไส้เหล็ก ตามสเปกและมาตรฐาน กรมทางหลวง กรมโยธา มอก. และมาตรฐาน ASTM

สอบถามเพิ่มเติม Tel.061-549-1569 Mail:  asiawaterstop@gmail.com

Download แคทตาล็อค PDF

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สินค้า คั่นหน้า ลิงก์ถาวร