ASIA Soluble Form WB1

Picture1ASIA Soluble Form WB1                                                    น้ำยาทาแบบ ASIA Soluble Form WB1 เป็นน้ำยาทาแบบชนิดเข้มข้นที่ต้องผสมน้ำก่อนการใช้งานสำหรับแบบใหม่ควรผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 หรือ น้ำ 5 ส่วน ต่อ น้ำยา ทาแบบ 1 ส่วน ทำให้ถอดแบบง่ายและได้ผิวหน้าของคอนกรีตที่สวยงาม (*ควรทดลองก่อนใช้งานจริง)

 

สอบถามเพิ่มเติม Tel.061-549-1569 Mail:  asiawaterstop@gmail.com

Download แคทตาล็อค PDF

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สินค้า คั่นหน้า ลิงก์ถาวร