สินค้าsika

PLASTOCRETE -903 น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทลดน้ำหน่วงการก่อตัว(Type Dและ G)

s1  PLASTOCRETE -901 น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทลดน้ำและหน่วงการก่อตัว (Type D)s2  PLASTOMIX -705  น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทลดน้ำระดับปานกลาง (Type A และ D)s3  SIKAMENT -520 น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ (Type G)s4 SIKAMENT -520N น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ (Type G)s6 SIKAMENT -N550 น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ (Type G)s7 SIKAMENT TP น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ประเภทลดน้ำs8 SIKA VISCOCRETE -10 น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทโพลีคาร์บ๊อกซิเลต s9 SIKA VISCOCRETE -20 HE TH น้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทโพลีคาร์บ๊อกซิเลตs10 SIKAPUMP น้ำยาผสมกรีตที่ใช้สำหรับปรับคุณสมบัติของคอนกรีตs11 SIKA CNI สารผสมเพิ่มชนิดพิเศษสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จs12 SIKA FERROGARD -901 สารผสมเพิ่มประเภทอลูมิโนอัลกอฮอล์สำหรับผสมในคอนกรีตs13 SIKAMENT FF  น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์s14  SIKAMENT FF+P น้ำยาผสมกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์s15 SIKAMENT  NN น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ประเภทแนฟทาลีนซัลโฟเนตs16  SIKAMENT  F6 น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทแนพธาลีนs17 SIKAMENT  FX  น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ประเภทแนพธาลีนs18 SIKAMENT  F4 น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์(Typr F)s19 SIKAMENT  F2 น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์(Typr F)s20 SIKAMENT  F1 น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์(Typr F)s21 SIKACRETE PP1(D) สารผสมเพิ่มประเภทแร่ธาตุมีชื่อสามัญทั่วไปs22 SIKA CRACKSTOP เส้นใยไฟเบอร์ทำจากพลาสติs23 SIKA AER TH สารกักกระจายฟองอากาศที่มีความเข้มข้นสูงs24 SIKAPORO -40 สารกักกระจายฟองอากาศs25 SIKA SUPER -1 น้ำยาผสมคอนกรีต มีคุณสมบัติช่วยเร่งให้คอนกรีตแข็งตัวเร็วขึ้นs26 SIKA RAPID -1 น้ำยาผสมคอนกรีต ช่วยเร่งการแข็งตัวให้กับคอนกรีตs27 SIKA STABILIZER 4R TH สารผสมเพิ่มลดโอกาสการเกิดการแยกตัวs28 SIKA SET CC น้ำยาเร่งการก่อตัวช่วงต้นเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์มอร์ต้า s29  SIGUNIT  LS สารเร่งการก่อตัวในรูปของเหลวs30  SIGUNIT L54  AF สารเร่งการเช็ดตัวในรูปของเหลวที่ปราศจากอัลคาไลท์s31  SIGUNIT L54 AF (Concentrate) สารเร่งเารเช็ดตัวในรูปของผลที่ปราศจากอัลคาไลท์s32  SIKA WATERBARS แผ่นยางกันน้ำพีวีซีชนิดยืดหยุ่นSS1  SIKA -101A ซีเมนต์พิเศษผสมเสร็จSS2  SIKA -102 ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษSS3  SIKATOP SEAL-107 ซีเมนต์มอร์ต้า ชนิด2ส่วนผสมSS4  SIKATOP SEAL-109 TH ซีเมนต์มอร์ต้าชนิด2ส่วนผสมSS5 SIKA HYDROTITE แผ่นยางกันซึมบริเวณรอยต่อชนิดบวมน้ำSS6  SIKASWELL S-2 วัสดุกันซึมประเภทโพลียูรีเทนน้ำSS7  SIKADUR -COMBIFLEX SG SYSTEM ระบบเชื่อมรอยต่อประเภทแผ่นยางโพลีโอลิฟินSS8 SIKA CLEAN -10 น้ำยาขจัดคราบคอนกรีตที่มีฤทธิ์เป็นกรดอย่างอ่อนs33 SIKAPROOF MEMBRANE วัสดุกันซึมประเภทบิทูเมนดัดแปลงชนิดทาเคลือบ

1 SILA BITUSEAL แผ่นกันซึมประเภทโพลีเมอร์บิทูเมนดัดแปลง2 SIKA BITUCOAT วัสดุกันซึมประเภทยางมะตอยสำหรับกันซึมทั่วไป3 SIKAFLOOR -3 QUARTZTOP วัสดุเพิ่มความแข็งแกร่งให้พื้นคอนกรีต4  CHAPDUR PLUS TH วัสดุเพิ่มความแข็งแกร่งให้พื้นคอนกรีต5 KEMOX A วัสดุเพิ่อมความแข็งแกร่งให้พื้นคอนกรีต6 SIKAFLOOR COLOURSEAL น้ำยาส่วนผสมเดียว ประเภทอะคริลิค7 SIKAFLOOR COLOURSEAL PRO น้ำยา 2 ส่วนผสม ประซิลิเกดไฮบริค8 SIKEFLOOR -CUREHARD -24 น้ำยาเคลือบผิวคอนกรีต9 SIKACOR VE SOLUTION TH วัสดุไวนิล-เอสเตอร์10 SIKACOR VE HARDENER ฮาร์ดเดนเนอร์ (ส่วนประกอบ บี) 11 SIKACOR POWDER FINE GREY ฟิลเลอร์สำหรับงานปรับระดับและงานเคลือบผิว12  SIKAGARD -62 อีพ๊อกซี่เรซิ่น 2 ส่วนผสม ปราศจากสารโซเวนซ์ 13  SIKAFLOOR -91/94 อีพ๊อกซี่เรซิ่น 3 ส่วนผสม14 SIKAFLOOR -156 สารรองพื้น 2 ส่วนผสม ประเภทอีพ๊อกซี่15 SIKAFLOOR -161 HC สารรองพื้น 2 ส่วนผสม ประเภทอีพ๊อกซี่ มีความหนืดต่ำ 16 SIKAFLOOR -263 SL HC อีพ๊อกซี่สองส่วนผสม ชนิดปรับผิวเรียบด้วยตัวเอง17 SIKAFLOOR -264 อีพ๊อกซี่ 2 ส่วนผสม สำหรับงานเคลือบ18 SIKAFLOOR -20CPURCEM LP โพลียูรีเทน 3 ส่วนผสม19 SIKAFLOOR -21 PURCEM LP โพลียูรีเทน 3 ส่วนผสม20  SIKAFLOOR -31 PURCEM TH โพลียูรีเทน 3 ส่วนผสม21 SIKAFLOOR -81 EPOCEM อีพ๊อกซี่-ซีเมนต์ ปรับผิวเรียบด้วยตัวเอง22FINE GRITTING SAND ทรายอบแห้ง23 SIKA BITUSEAL T-130 SG แผ่นกันซึมประเภทโมดิฟายบิทูเมน24 SIKA BITUSEAL T-140 MG(TH) แผ่นกันซึมประเภทโมดิฟายน์บิทูเมนคุณภาพสูง25 SIKA RAINTITE วัสดุกันซึมประเภทอะคริลิคยึดหยุ่นคุณภาพสูง26 SIKA ROOFSEAL วัสดุกันซึมประเภทอะคริลิคหยุ่นคุณภาพสูง 27 SIKA ROOFSEAL COOLER ซิก้า รูฟซึล คูลเลอร์28 SIKALASTIC -612 วัสดุกันซึมคุณภาพสูง ประเภทโพลียูรีเทนส่วนผสมเดียว29 SIKALASTIC -560 วัสดุกันซึมประยุกต์ส่วนผสมเดียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม30 SIKALASTIC -450 (I) วัสดุกันซึมคุณภาพสูงพร้อมใช้ ปีะเภทโพลียูรีเทนดัดแปลง31 SIKA GLASS MESH แผ่นใยแก้วซึ่งใช้สำหรับเสริมความแข็งแรงให้กับวัสดุกันซึม32 SIKALASTIC FLEECE -120 เส้นใยเสริมความแข็งแรง สำหรับวัสดุกันซึม33 SIKALASTIC -870 BT                                                                                                                  SIKALASTIC -871 JW                                                                                                                  SIKALASTIC -1000 GET                                                                                                              SIKALASTIC -901                                                                                                                          SIKALASTIC EXCELTOP HIGH REFLECTION34SIKALASTIC EAU PRIMER                                                                                                     SIKALASTIC EAUTAS ECO                                                                                                       SIKA PRIMER PW-F                                                                                                                     SIKA AUTOADHESION SHEET                                                                                             SIKA US URETHANE PRIMER                                                                                               SIKA SOKAN-PRIMER J35 SARNAFIL G 410 L                                                                                                                        SARNSFIL G 410 L FELT แผ่นกันซึมคุณภาพสูง ชนิดโพลีไวนิล36 SARNAFIL S 327 L แผ่นกันซึมคุณภาพสูง ชนิดโพลีไวนิล37 SARNAFIL G 476 แผ่นกันซึมคุณภาพสูง ชนิดโพลีไวนิล คลอไรค์พี (PVC-P)38 SARNACOL -606 TH                                                                                                                    SARNACOL -808 TH                                                                                                                    SARNACOL -2152                                                                                                                          SARNAFIL FASTENER SENAFAST SBF -6.0 XL                                                              SARNAFAST INSULATION WASHER DTL 70 x 70                                                          SARNAFAST WASHER IF/IG-C                                                                                              KTL WASHER                                                                                                                                SARNAFIL -U BAR                                                                                                                        SARNAFIL -WELDING CORD PVC                                                                                        SARNAMATIC 661/230V                                                                                                            SARNAFIL FELT39  SIKA -101A ซีเมนต์พิเศษผสมเสร็จ40  SIKA -102 (WATERPLUG) ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ผสมเสร็จ ปราศจากคลอไรด์41 SIKATOP SEAL -107 ซีเมนต์มอร์ต้า ชนิด 2 ส่วยผสม42 SIKATOP SEAL -109 TH ซีเมนต์มอร์ต้า ชนิด 2 ส่วยผสม43 SIKA HYDROTITE แผ่นยางกันซึมบริเวณรอยต่อชนิดบวมน้ำ44 SIKASWELL S-2 วัสดุกันซึมประเภทโพลียูรีเทนชนิดบวมน้ำ45 SIKADUR -COMBIFLEX SG SYSTEM ระบบเชื่อมรอยต่อประเภทแผ่นยางโพลีโอลิฟิน46 SIKA WATERBARS แผ่นยางกันน้ำพีวีซีชนิดยืดหยุ่น47 PVC WATERSTOP แผ่นยางกันน้ำพีวีซีชนิดยืดหยุ่น48 SIKADUR -52TH อีพ๊อกซี่เรซิ่น สำหรับงานอัดฉึดแบบความหนืดต่ำ49 SIKADUR -52 LVMY อีพ๊อกซี่เรซิ่น สำหรับงานอัดฉีดแบบความหนืดต่ำ ชนิด2ส่วนผสม50 SIKAFIX 101 โพลียูรีเทนส่วนประกอบเดียว51 SIKAFIX HH โพลียูรีเทนโฟมคุณภาพสูง52

 

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน สินค้า คั่นหน้า ลิงก์ถาวร